• I Ineva er vi passionerede
  - for evaluering der kan udvikle praksis
 • Det er vores ønske og ambition
  - at udfordre og udvikle evalueringsfeltet
 • Evaluering
  - er en måde at tænke på og ikke (nødvendigvis) noget der har en begyndelse og en slutning
 • Innovativ evaluering
  - en forandrende tilgang til evaluering
Nyt tilbud: 4 seminarer om Innovativ evaluering
Fire eftermiddag med fokus på din evalueringspraksis

Innovativ evaluering

Du er her

I Ineva er vi specialiserede i at lave evalueringer, som understøtter udvikling og forandring af praksis. Evalueringerne giver nye input, når de tager afsæt i netop den praksis og kontekst, som omgiver den konkrete opgave og dermed giver svar på, hvad der virker for hvem under hvilke omstændigheder. 

Rigtig meget evaluering kan og bør gennemføres internt i organisationen, så viden fastholdes der, hvor den skal anvendes. Vi bidrager meget gerne med inspiration og konkrete værktøjer til evalueringsarbejdet eller til opbygning af en stærk evalueringskapacitet i jeres organisation.

Ineva er en aarhusiansk konsulentvirksomhed

- der arbejder med Innovativ evaluering. Vi er optagede af, i tæt samarbejde med vores kunder, at skabe evalueringer, der understøtter den organisatoriske udvikling og driver innovation af praksis.

Et udsnit af cases

Designskolen i Kolding skal institutionsakkrediteres. I den forbindelse har Ineva gennemført en foranalyse for at afdække hvad der skal udvikles for at opnå akkrediteringen.
I arbejdsmarkedsafdelingen i Ikast-Brande kommune skal evalueringer bidrage til kvalificering af de professionelle beslutninger om hvad borgerne skal tilbydes
Psykiatrien i Region Syd har igangsat en ambitiøs kompetenceudviklingsplan med det formål at halvere tvang inden 2019. Ineva arbejder understøttende med evaluering.

Kurser & Foredrag

12
okt
Databegrebet og den datainformerede ledelse fylder mere og mere i disse tider. Vi kigger på hvad data er, og hvordan data kan blive til viden, der kan anvendes.

Artikler

Evaluativ ledelse knytter evalueringsmetode, -teori og praksis sammen med ledelsesfeltet med det formål at understøtte organisationen frem imod bedst mulige resultater.
Vi hører ofte at, 'vi evaluerer hele tiden'. I denne artikel påstår vi noget andet - nemlig at det der omtales i virkeligheden er refleksion. Og det er ikke evaluering.

Ineva er

Vi har ind til videre haft fornøjelsen af

0
Glade kursister
3128
0
Rapporter skrevet
168
0
Spiste jordbærtærter
48

Vi har blandt andet arbejdet med